|
Новини ринку ІСІ станом на 10.06.2014р. PDF Печать E-mail

НКЦПФР завершила роботу щодо визначення порядку

нагляду за виконанням пруденційних норм профучасниками

НКЦПФР затвердила Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів та до Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їхній діяльності, повідомляє прес-служба Комісії.

За словами фахівців НКЦПФР, першим із згаданих документів уніфіковано підходи до розрахунку пруденційних показників, передбачених нормативно-правовими актами регулятора з питань пруденційного нагляду. Другим нормативним актом визначено порядок, за яким Комісія здійснює нагляд за дотриманням профучасниками пруденційних нормативів, та заходи реагування з боку регулятора у разі їх недотримання.

Змінився сам підхід до оцінки ризиків профучасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів - від розрахунку рівня ризику профучасника у балах до розрахунку окремих пруденційних нормативів. Також інститути спільного інвестування виключено з об’єктів пруденційного нагляду, оскільки вони не є професійними учасниками ринку, для яких цей нагляд передбачено. Натомість для профучасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, встановлено вимоги щодо створення внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків, одним з елементів якої є система управління ризиками. Важливою функцією цієї системи стане управління ризиками інститутів спільного інвестування, що знаходяться в управлінні компанії.

Положенням про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їхній діяльності передбачено строк, протягом якого професійний учасник має здійснити заходи щодо самостійного приведення значення пруденційного показника у відповідність до нормативного значення. Якщо після закінчення такого строку розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативу, такий професійний учасник повинен буде підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану.

При цьому регулятор буде здійснювати індивідуальний нагляд за таким професійним учасником. Коли учасник приведе пруденційний показник у норму, він має письмово повідомити про це Комісію для зняття індивідуального нагляду. Якщо ж учасник порушуватиме процедуру або врешті не зможе привести показник у норму, на нього чекає відповідальність згідно до законодавства.

Під час оприлюднення проектів двох цих рішень Комісія отримала від Української асоціації інвестиційного бізнесу та Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв низку пропозицій, частина з яких була врахована.

*****

Комісія розробила документ, яким передбачено створення компенсаційного механізму
захисту інтересів інвесторів на фондовому ринку

НКЦПФР з метою удосконалення системи захисту прав інвесторів та підвищення рівня привабливості фондового ринку для залучення нових інвестицій, а також приведення українського законодавства у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу, зокрема, Директиви 97/9/ЄС «Про схеми компенсації інвесторам», розробила документ, яким передбачено створення компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів, повідомляє прес-служба Комісії.

Нова система гарантування інвестицій складатиметься з двох складових, участь у яких є добровільною. Зокрема, це створення та функціонування Фонду гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку, завданням якого є здійснення компенсаційних виплат за рахунок коштів фонду інвесторам, що втратили інвестиції, чи укладення договорів про солідарне виконання зобов’язань, згідно з якими учасники повинні відповідати за зобов’язаннями кожної сторони цього договору перед інвесторами, що втратили інвестиції внаслідок настання їх недоступності.

Як зазначив директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР Максим Лібанов, Комісія вже багато років працює над проблемою законодавчого врегулювання питання запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів на фондовому ринку України. Запровадження зазначеного механізму, який би передбачав здійснення компенсаційних виплат інвесторам-фізичним особам, що втратили інвестиції на фондовому ринку, сприятиме, насамперед, зростанню рівня довіри населення до здійснення інвестицій через інструменти фондового ринку та створенню умов для подальшого сталого розвитку ринку цінних паперів. Відповідно такий крок є реалізацією зобов‘язань України щодо приведення національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС.

За словами М. Лібанова, у країнах ЄС та більшості інших країнах світу, які ставлять перед собою завдання вирішити питання щодо захисту інвесторів, існують компенсаційні схеми. Їх основною метою є захист коштів та фінансових інструментів інвесторів на випадок, якщо неплатоспроможність або дефолт інвестиційної компанії призведуть до неможливості повернення таких коштів. Так, згідно з вимогами директиви ЄС кожна держава-член ЄС має забезпечити, щоб на її території були впроваджені і офіційно визнані одна або більше схем компенсації для інвесторів.

*****

НКЦПФР схвалила Порядок реєстрації випуску акцій 
при заснуванні акціонерних товариств

НКЦПФР прийняла рішення «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств», інформує прес-служба регулятора.

Коментуючи документ, директор департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алла Папаіка зауважила, що за останні роки чинне вітчизняне законодавство зазнало значних змін. Зокрема, набрав чинності закон «Про депозитарну систему України», було внесено зміни до законів «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок». Тому виникла нагальна необхідність розробити актуальний документ, який би враховував усі зміни, що відбулися, та забезпечував би повноцінну та відповідну законодавству процедуру реєстрації випусків акцій.

Положення встановлює строки та порядок реєстрації або відмови в реєстрації Комісією випуску акцій під час створення публічних та приватних акціонерних товариств, звіту про результати приватного розміщення акцій, а також визначає перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій та вимоги до їх оформлення.

*****

Регулятор оновив порядок надання звітності 
про провадження клірингової діяльності

НКЦПФР схвалила проект рішення «Про внесення зміни до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», повідомляє прес-служба Комісії.

Як повідомила директор Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР Ірина Курочкіна, це рішення було прийняте з метою забезпечення здійснення Комісією пруденційного нагляду за особами, які провадять клірингову діяльність. Оновлений документ доповнений нормами, які стосуються встановлення складу, порядку та строків подання цими особами інформації щодо розрахунку та дотримання ними показників пруденційних нормативів у складі адміністративних даних.

Змінами передбачено, що відтепер надаватиметься не лише щоденна та щоквартальна звітність, а й щомісячна. Остання подаватиметься не пізніше 10 числа  місяця (включно), наступного за звітним, та складатиметься з довідки про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану.

Згідно з документом, щоденна звітність включатиме, окрім двох довідок (про здійснення клірингу за договорами, укладеними на фондових біржах та укладеними поза біржами), ще й довідку про дотримання пруденційного нормативу покриття зобов’язань учасників клірингу.

*****

Обсяг торгів на біржовому ринку України 
у травні 2014 року склав 47,64 млрд. грн.

Згідно з даними НКЦПФР, у травні поточного року на вітчизняному біржовому ринку було укладено угод з цінними паперами на загальну суму 47,64 млрд. грн., що виявилося в 1,4 раза більше за показник травня 2013 року (33,4 млрд. грн.).

У січні-травні 2014 року обсяг торгів на організованому фондовому ринку становив 179,3 млрд. грн., що у 1,14 раза перевищило показник аналогічного періоду минулого року (157,2 млрд. грн.).

Лідерами за обсягами торгів серед фінансових інструментів у травні стали облігації внутрішньої державної позики, з якими було укладено угод на загальну суму 43,76 млрд. грн. Обсяг торгів корпоративними облігаціями становив 1,66 млрд. грн., акціями - 1,36 млрд. грн., деривативами - 0,75 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами - 0,09 млрд. грн., муніципальними облігаціями - 2,61 млн. грн., опціонними сертифікатами - 1,52 млн. грн., іпотечними облігаціями - 0,23 млн. грн.

*****

На ФБ «Перспектива» у травні 2014 року було укладено 
6,87 тис. договорів на суму 39,59 млрд. грн.

У травні 2014 року на ФБ «Перспектива» було укладено 6,87 тис. договорів на суму 39,59 млрд. грн. При цьому обсяг торгів ОВДП становив 38,86 млрд. грн., деривативами - 0,67 млрд. грн., корпоративними облігаціями - 40,32 млн. грн., інвестиційними сертифікатами - 10,31 млн. грн., акціями - 7,23 млн. грн., муніципальними облігаціями - 2,46 млн. грн., опціонними сертифікатами - 1,32 млн. грн., іпотечними облігаціями - 0,23 млн. грн.

За станом на кінець травня 2014 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку ФБ «Перспектива» дорівнювала 675. З них, 166 цінних паперів перебувало у першому рівні лістингу, 63 - у другому рівні лістингу та 446 - у списку позалістингових цінних паперів. При цьому структура біржового списку Біржі була такою: 268 акцій; 165 ОВДП; 38 інвестиційних сертифікатів; 174 корпоративні облігації; 7 муніципальних облігацій; 2 іпотечні облігації; 6 опціонних сертифікатів; 13 ф’ючерсних контрактів; 2 депозитних сертифікати НБУ.

*****

У травні 2014 року Індекс ПФТС зріс на 10,71%

У травні 2014 року загальна кількість угод на Фондовій Біржі ПФТС становила 3,19 тис. на суму 6,57 млрд. грн. Обсяг угод з ОВДП склав 4,75 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 1,65 млрд. грн., з акціями - 109,62 млн. грн., з інвестиційними сертифікатами - 67,56 млн. грн., з муніципальними облігаціями - 0,15 млн. грн.

Індекс ПФТС протягом травня зріс на 10,71% з 400,81 до 443,74 пункту, а з початку року - на 47,65% з 300,53 до 443,74 пункту.

За станом на кінець травня 2014 року у Біржовому списку ПФТС перебувало 1 549 цінних паперів, з них, 808 акцій, 340 корпоративних облігацій, 200 ОВДП, 171 цінний папері ІСІ, 11 муніципальних облігацій, 16 депозитних сертифікатів НБУ та 3 ОЗДП. До першого рівня лістингу було включено 200 цінних паперів, а до другого - 196, інші знаходилися у списку позалістингових цінних паперів.

*****

Індекс українських акцій у травні 2014 року зріс на 10,66%

Згідно з даними «Української біржі» у травні 2014 року на ній було укладено 36,98 тис. угод на загальну суму 0,65 млрд. грн. При цьому обсяг угод з цінними паперами становив 0,57 млрд. грн., а їхня кількість - 26,71 тис. В свою чергу, на строковому ринку «Української біржі» у травні було укладено 10,27 тис. угод на загальну суму 0,08 млрд. грн.

Індекс українських акцій протягом місяця зріс на 10,66% з 1 103,28 до 1 220,89 пункту, а з початку року - на 34,16% з 910,04 до 1 220,89 пункту.

*****

У Реєстрі корпоративних прав держави, за станом на початок ІІ кварталу 2014 року,
обліковувалося 564 господарських товариства з державними частками

У Реєстрі корпоративних прав держави, за станом на початок ІІ кварталу 2014 року, обліковувалося 564 господарських товариства, у статутному капіталі яких є державна частка, повідомляє ФДМУ.

Держава в особі уряду, Фонду держмайна, міністерств та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади здійснювала управління корпоративними правами держави в 475 акціонерних товариствах, 57 товариствах з обмеженою відповідальністю та 32 національних акціонерних компаніях (НАК) та державних холдингових компаніях (ДХК).

При цьому 270 господарських товариств (47,87% загальної кількості) мали в статутному капіталі державну частку понад 50%, яка надає державі право контролю за їхньою діяльністю (147 господарських товариств або 26,06% мали державну частку 100%), 147 господарських товариств (26,06%) - державну частку розміром від 25 до 50% й також 147 господарських товариств (26,06%) - державну частку менше 25%.

Із загальної кількості господарських товариств з державними частками 131 АТ, засноване міністерствами у процесі корпоратизації державних підприємств, а також 21 НАК та ДХК, не надають до Фонду жодної статистичної звітності, а функції з управління цими товариствами здійснюють виключно засновники - міністерства.

Крім того, 51 господарське товариство (9,04% загальної кількості) має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, з них 40 - з контрольними держпакетами.

Фонд держмайна та його регіональні відділення безпосередньо здійснювали управління 373 об’єктами з корпоративними правами держави (66,13% загальної кількості), з них 136 об’єктів з контрольними держпакетами.

Міністерства та інші центральні й місцеві органи виконавчої влади управляли корпоративними правами 191 господарського товариства (33,86% загальної кількості), з них 134 об’єкти з контрольними держпакетами.

У січні-березні 2014 року загальна кількість господарських товариств з державними частками зменшилася на 7 компаній або на 1,2%. При цьому кількість об’єктів з державною часткою до 10% не змінилася, від 10% до 25% - зменшилася на одне товариство, від 25% до 50% - на 2 товариства, а від 50% до 100% - на 4 товариства.

За станом на 1 квітня 2014 року господарськими товариствами, що належать до сфери управління ФДМУ, до Державного бюджету було перераховано дивідендів на державні частки за підсумками 2013 року на загальну суму 4,92 млн. грн.

За станом на звітну дату провадження в справі про банкрутство було порушено щодо 66 господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 50% і які перебувають в управлінні Фонду держмайна.

Із загальної кількості зазначених об’єктів одне підприємство перебувало у стані реструктуризації, 2 товариства - у стадії розпорядження майном, 23 - у стадії санації, а 40 - у процесі ліквідації.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 6,02 пункту, 
а Індекс українських акцій - зріс на 17,24 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 06.06.2014 р.

Обсяг торгів, грн.

Індекс ПФТС

283 304 107,26

437,72

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі» за 06.06.2014 р.

Обсяг торгів, грн.

Індекс українських акцій

27 213 957

1 238,13


*****

Протягом квітня 2014 року сума державного та гарантованого державою боргу України
збільшилася у гривневому еквіваленті на 3%

За станом на початок травня 2014 року державний та гарантований державою борг України становив 743 577 208,27 тис. грн. або $65 217 026,33 тис., в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 420 230 150,59 тис. грн. (56,51% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $36 857 182,4 тис.; державний та гарантований державою внутрішній борг - 323 347 057,68 тис. грн. (43,49%) або $28 359 843,93 тис., повідомляє Міністерство фінансів.

Державний борг України дорівнював 608 955 145,89 тис. грн. (81,90%) або $53 409 710,98 тис., державний зовнішній борг - 316 904 085,96 тис. грн. (42,62%) або $27 794 749,34 тис., державний внутрішній борг - 292 051 059,93 тис. грн. (39,28%) або $25 614 961,64 тис.

Гарантований державою борг України становив 134 622 062,38 тис. грн. (18,1%) або $11 807 315,35 тис., в тому числі: гарантований зовнішній борг - 103 326 064,63 тис. грн. (13,9%) або $9 062 433,06 тис.; гарантований внутрішній борг - 31 295 997,75 тис. грн. (4,21%) або $2 744 882,29 тис.

Протягом квітня 2014 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 3% або на 21 740 024,59 тис. грн.

*****

Індекс споживчих цін в Україні у травні 2014 року дорівнював 103,8%, 
а з початку року - 110,5%

Згідно з повідомленням Державної служби статистики у травні 2014 року Індекс споживчих цін в Україні дорівнював 103,8% (з початку року - 110,5%). У свою чергу, Індекс цін виробників промислової продукції становив 104,3% (з початку року - 113,9%). При цьому у добувній промисловості та розробленні кар’єрів у травні ціни зросли на 4,5% (з початку року - на 9,5%), у переробній промисловості - на 3,7% (з початку року - на 17,5%), а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - на 6,1% (з початку року - на 6,6%).