Новини ринку ІСІ станом на 19.05.2014 року Печать

Аналітичний огляд діяльності ІСІ в Україні
(відкриті, інтервальні, закриті фонди) за квітень 2014 року

Пожвавлення активності на світових ринках, очікування на кредити МВФ та деяка призупинка ескалації військової напруги в Україні дозволили фондовим індексам у квітні оновити дворічний максимум.

Проте, загострення ситуації у східних областях миттєво позначилося на вартості акцій. Та потужне зростання індексів все ж мало неабиякий запас міцності. Фондовий ринок України завершив квітень 2014 року з позитивним значенням:  індекс Української біржі збільшився на 8,19%, індекс ПФТС – на 8,57%.

Зростання вартості портфелів спершу фондів грошового ринку, а зготом і фондів ризикових активів підігріло цікавість інвесторів. Фонди акцій, а поготів й індексні фонди, наростили свої портфелі та вартість чистих активів, і якби не розрахунок з інвесторами в одному відкритому фонді, то можна було б стверджувати, що інвестфонди знову стають привабливими в очах інвесторів.

Відкриті фонди

За даними УАІБ, ВЧА 29 відкритих ІСІ станом на 30.04.2014 р. становила 78,35 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило ?8637,67 тис. грн. (-9,93%). Загальний чистий відтік коштів у секторі становив 10437,30 тис. грн. через рекордні виплати інвесторам, які скористалися березневим зростанням портфелів фондів грошового ринку та поспішили зафіксувати прибуток. Проте другий місяць поспіль відкриті інвестфонди є лідерами за доходністю, +10,22% з початку року.

Сектор завершив місяць зі значним зростанням доходності портфелів, лише 3 фонди зафіксували негативне значення. У квітні діапазон доходності інвестфондів коливався від +9,60% до -2,53%.

За результатами квітня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали: 
«КІНТО-Казначейський» (+135,85 тис. грн. (+8,55%)) – завдяки додатковому розміщенню 328 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 4,29%) отримав чистий притік у розмірі 71,66 тис. грн.;
«Надбання» (+80,33 тис. грн. (+12,48%) – отримав 84,20 тис. грн. чистого притоку за рахунок збільшення кількості сертифікатів в обігу на 8,34%;
«АРТ Індексний» (+24,51 тис. грн. (+14,22%)) – так само, за рахунок збільшення залучення коштів інвесторів (+10,63% в обігу) отримав 19,37 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:
«ОТП Класичний» (-10329,18 тис. грн. (-61,78%) – найбільший чистий відтік у розмірі 10246,07 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів значної кількості сертифікатів (-61,60% в обігу);
«ОТП Облігаційний» (-216,19 тис. грн. (-31,22%) – чистий відтік становив 223,11 тис. грн. також через викуп 182 інвестиційних сертифікатів (-31,93% в обігу);
«ФІДО Фонд Облігаційний» (-31,63 тис. грн. (-0,65%) – через пред’явлення до викупу 31 інвестиційного сертифіката отримав чистий відтік у розмірі 70,66 тис. грн.

Через значне «знекровлення», список основних гравців сектору у квітні зазнав змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (25,22% сукупної ВЧА (19,76 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Спарта Збалансований» (11,61% (9,09 млн. грн.)), змістивши на третє місце фонд «ОТП Класичний» (8,15% (6,39 млн. грн.)). Четверте посів фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (6,18% (4,84 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився «КІНТО-Еквіті» (4,59% (3,59 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+9,60%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+6,86%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+6,12%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «Андромеда» (-2,53%), «ОТП Класичний» (-0,48%) та «Конкорд Достаток» (-0,19%).

Інтервальні фонди

У квітні до огляду включено 9 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 27,40 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 476,74 тис. грн. (+2,32%).

Через збільшення вартості інвестпортфелів, у цьому місяці в секторі інтервальних фондів спостерігався відтік капіталу – інвестори фіксували прибутки.

У квітні лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+184,12 тис. грн. (+8,77%)) – через зростання вартості чистих активів та за рахунок додаткового розміщення ЦП (+5,71% в обігу) отримав 125,30 тис. грн. чистого притоку.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробив фонд  «Платинум» (+271,14 тис. грн. (+2,84%)) – інвестори пред’явили до погашення 1454 ЦП (-3,75% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -396,85 тис. грн.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності інтервальних фондів у квітні коливався в межах від +6,84% до -1,90%. Середня доходність сектору інтервальних фондів за підсумками місяця була найнижчою (+1,46%), тому за показником «доходність з початку року» сектор інтервальних ІСІ показав третій показник +5,36% після відкритих та закритих ІСІ.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+6,84%), «ТАСК Український Капітал» (+3,11%) та «Аурум» (+2,89%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «Оптімум» (-1,90%) та «Конкорд Перспектива» (-0,20%).

Закриті фонди

Вартість чистих активів 7 закритих ІСІ, які включено до квітневого огляду, на кінець місяця склала 12,93 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 1060,79 тис. грн. (+9,02%). Завдяки зростанню фондового ринку та збільшенню вартості інвестпортфелів сектор закритих фондів отримав найбільше значення залучення коштів інвесторів.

Лідерами зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (+962,27 тис. грн. (+27,16%)) – за рахунок зростання активів та додаткового розміщення паперів (+17,77% в обігу) отримав 683,98 тис. грн. чистого притоку.

Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

Діапазон доходності закритих фондів у квітні коливався в інтервалі від +7,97% до -3,79%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця була позитивною (+2,40%), а з початку року доходність сектору закритих ІСІ становила +8,81%.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Індекс Української Біржі» (+7,97%), «КІНТО-Весна» (+5,52%) та «ТАСК Універсал» (+3,79%).

Найгірші показники у квітні продемонстрували фонди «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (-3,79%) та «Центавр» (-1,88%).

*****

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)»

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)» (реєстраційний №4586), поданий Кабінетом Міністрів. Ним передбачається внесення змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, закону «Про акціонерні товариства».

Метою документа є вдосконалення законодавчих актів, що регулюють питання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної особи та посилення їх матеріальної відповідальності.

Запропоновані зміни передбачають, що відповідальність посадових осіб визначається законом і полягає в обов’язку відшкодувати завдану шкоду, що унеможливить уникнення чи зменшення відповідальності посадових осіб через включення відповідних положень до установчих документів, внутрішніх положень чи договорів.

Одним з головних правових бар’єрів на шляху розвитку практики притягнення посадових осіб до майнової відповідальності є розповсюдження на регулювання відносин між посадовими особами та товариством норм Кодексу.

Законом вносяться зміни до Кодексу законів про працю України, які дозволять скасувати обмеження щодо обрахування розміру завданої шкоди, забезпечивши можливість включати до неї неодержані доходи та суттєво зменшити випадки застосування до менеджерів обмеження майнової відповідальності посадової особи, зокрема, виключивши з переліку такі поширені випадки зловживань, як «зайві виплати», «розкрадання» та «випуск недоброякісної продукції».

Також передбачається таку підставу для звільнення, як припинення повноважень посадових осіб, забезпечивши можливість розірвання трудового договору без наведення підстав при припиненні повноважень посадових осіб.

При цьому, в якості компенсації для захисту інтересів посадових осіб, законодавчо встановлюється мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв’язку із припиненням повноважень посадової особи в розмірі середньої заробітної плати за шість місяців.

Прийняття документа дозволить більш чітко врегулювати питання щодо процедур припинення повноважень (звільнення) та матеріальної відповідальності посадових осіб юридичної особи. Як наслідок, більш захищеними стануть інтереси як самої юридичної особи, так і її акціонерів (учасників), більш зрозумілими і врегульованими правовідносини у цьому сегменті ринку.

*****

ВР ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
(щодо звітного періоду при застосуванні норм трансфертного ціноутворення)

Парламент прийняв закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо звітного періоду при застосуванні норм трансфертного ціноутворення) (реєстраційний №4527), внесений народним депутатом В. Хомутинніком.

Законом встановлено, що перший звіт про контрольовані операції за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року буде подаватися до 1 жовтня 2014 року замість 1 травня 2014 року. При цьому не будуть застосовуватися штрафи у зв’язку із самостійним корегуванням грошових зобов’язань, пов’язаних із корегуванням цін у контрольованих операціях за цей період. Документ також зменшує розмір штрафів за неподання звіту про контрольовані операції та узгоджує термін «операції» із вже встановленим терміном «господарські операції» з метою їх однозначного застосування.

*****

НКЦПФР схвалила зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії
на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

НКЦПФР схвалила зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), повідомляє прес-служба Комісії.

Як зазначила директор Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР Ірина Курочкіна, документом уточнюються види професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюється перелік документів, які подаються до заяви на анулювання ліцензії, а також дії ліцензіата у випадках зупинення дії ліцензії та прийняття рішення про її анулювання.

Серед новацій - право регулятора зупинити дію ліцензії на строк, передбачений відповідним рішенням Комісії, ліцензіатам, які знаходяться на тимчасово окупованій території України у зв’язку зі збройною агресією іноземної держави або на якій введено надзвичайний стан. Окрім того, таке право може застосовуватися Комісією до ліцензіатів з метою проведення перевірки обставин щодо ознак маніпулювання на фондовій біржі, незаконного умисного розголошення інсайдерської інформації та вчинення з її використанням правочинів на придбання або відчуження цінних паперів чи інших фінансових інструментів.

Згідно з документом Комісія оприлюднює відповідне рішення про зупинення дії ліцензії протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття та надсилає його копію до Центрального депозитарію цінних паперів, якщо зупиняється дія ліцензії на провадження депозитарної діяльності. При цьому депозитарні установи зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дати зупинення дії ліцензії повідомити про це усіх своїх депонентів та емітентів, припинити укладання нових договорів в рамках цієї ліцензії, але продовжувати свою роботу щодо рахунків у цінних паперах, відкритих в рамках цієї ліцензії, виключно в частині обліку цінних паперів, прав на цінні папери, обслуговування безумовних операцій щодо цінних паперів на цих рахунках у цінних паперах, та операцій списання цінних паперів і прав на них з таких рахунків у цінних паперах у зв'язку з їх переведенням власником до іншої депозитарної установи.

*****

Комісія продовжує приводити діяльність акціонерних товариств 
до норм чинного законодавства

НКЦПФР схвалила низку рішень щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів стосовно 81 емітента, повідомляє прес-служба Комісії.

Як зазначається у повідомленні, регулятор проводить активну роботу в напрямку зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, що не привели свою діяльність у відповідність до законодавчої бази та не провели дематеріалізацію своїх цінних паперів і не внесли необхідні зміни до статуту, а також тих акціонерних товариств, що систематично не подають свою фінансову звітність до регулятора.

За словами члена НКЦПФР Євгена Воропаєва, Комісія й надалі буде планомірно приводити діяльність емітентів у відповідність до законодавства, і ці результати поки що не є фінальними, адже НКЦПФР має на меті підвищити рівень прозорості та надійності діяльності акціонерних товариств на ринку цінних паперів.

*****

НКЦПФР по-новому вестиме державний реєстр фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

НКЦПФР схвалила проект Рішення «Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів», інформує прес-служба регулятора. За словами члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, документом концептуально змінено алгоритм ведення реєстру фінансових установ, встановлено нову процедуру його формування й визначено правовідносини між регулятором та професійними учасниками.

Джерелом та базою для ведення загального державного реєстру стали ліцензований реєстр професійних учасників фондового ринку та реєстр ІСІ. Включення, виключення та внесення змін до останніх будуть первинними, а загальний державний реєстр вже буде автоматизовано корелюватися відповідно до них. Тож, інформація про професійних учасників фондового ринку буде автоматично, без надання останніми будь-яких документів та заяв, включатись до Реєстру на наступний робочий день з дати видачі відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку або включення до реєстру ІСІ. У разі необхідності отримання інформації щодо знаходження юридичної особи у Реєстрі, їй видаватиметься Витяг на підставі відповідної заяви.

Як зазначив О. Тарасенко, інформаційно-технічна база Комісії значно полегшила роботу у цьому напрямку, оскільки автоматизація процесів регулювання дозволить і профучасникам, і Комісії не дублювати інформацію, що включається у реєстри, а, отже, ще більше наблизитися до дерегуляції на фондовому ринку.

*****

За І квартал 2014 року загальні обсяги прямих іноземних інвестицій 
в економіку України зменшилися на 10,6%

Згідно з інформацією Державної служби статистики, за станом на 1 квітня 2014 року загальний обсяг ПІІ, внесених в економіку України, дорівнював $52 179,4 млн. Такий результат виявився на 10,6% менше показника початку поточного року та становив $1 151,6 в розрахунку на одну особу.

У січні-березні 2014 року іноземними інвесторами у вітчизняну економіку було внесено $570,2 млн. прямих інвестицій. З країн Європейського Союзу надійшло $396,3 млн. (69,5% загального обсягу), з інших країн світу - $173,9 млн. (30,5%). Натомість, загальні обсяги ПІІ в Україну зменшилися через значні обсяги відтоку іноземного капіталу та зміни його вартості в результаті курсових коливань.

В цілому, за станом на 1 квітня 2014 року інвестиції в нашу країну надійшли зі 134 країн світу. За накопичувальним підсумком з країн ЄС було внесено $40 103,9 млн. (76,8% загального обсягу), з інших країн світу - $12 075,5 млн. (13,2%).

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять такі держави: Кіпр - $16 533,6 млн.; Німеччина - $6 033,3 млн.; Нідерланди - $5 522,8 млн.; Росія - $3 537,8 млн.; Австрія - $2 890,8 млн.; Великобританія - $2 400,6 млн.; Британські Віргінські острови - $2 224,8 млн.; Франція - $1 782,7 млн.; Швейцарія - $1 319,6 млн.; Італія - $1 101,2 млн.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами за станом на 1 квітня 2014 року дорівнювала $10 462 млн.

У результаті, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну (включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти) за станом на звітну дату складав $62 641,4 млн.

У І кварталі поточного року сукупні обсяги капіталу нерезидентів з Кіпру зменшилися на $2 890,1 млн., Німеччини - на $180,9 млн., Нідерландів - на $135,9 млн., Росії - на $759,8 млн., Австрії - на $365,9 млн., Великобританії - на $326,6 млн., Британських Віргінських островів - на $201,7 млн., Франції - на $45,4 млн., Швейцарії - на $37,4 млн., Італії - на $109,4,2 млн.

У галузевому розрізі найбільший відтік іноземного капіталу у січні-березні поточного року спостерігався у фінансових установах ($2 095,7 млн.), на промислових підприємствах (на $1 753,9 млн.), а також в установах професійної, наукової та технічної діяльності - $599,5 млн.

Загалом, за станом на 1 квітня 2014 р. обсяги іноземних інвестицій (за накопичувальним підсумком)на промислових підприємствах дорівнював $16 892,8 млн., або 32,4% від загального обсягу ПІІ в Україну, у тому числі, на підприємствах переробної промисловості - $13 770,9 млн., об’єктах добувної промисловості і розроблення кар’єрів - $1 666,5 млн., підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - $1 372,6 млн.

Серед галузей переробної промисловості у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів було внесено $5 861,5,5 млн. прямих інвестицій, у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - $2 959,8 млн., у виробництво гумових і пластмасових виробів, а також іншої неметалевої мінеральної продукції - $1 386,4 млн., у машинобудування - $1 130,7 млн., у виробництво хімічних речовин і хімічної продукції - $1 092 млн.

У фінансових установах було акумульовано $12 962,2 млн. (24,8%), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів - $6 406,4 млн. (12,3%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном - $4 216 млн. (8,1%), в установах професійної, наукової та технічної діяльності - $3 406 млн. (6,5%).

У регіональному розрізі лідерські позиції за обсягами залучених інвестицій посіли м. Київ - $24 979 млн. (47,9% загального обсягу ПІІ), Дніпропетровська - $8 316,1 млн. (15,9%), Донецька - $3 052,8 млн. (5,9%), Харківська - $1 910,8 млн. (3,7%), Київська - $1 838,3 млн. (3,5%), Одеська - $1 563,1 млн. (3%) та Львівська - $1 561,2 млн. (3%) області.

*****

Обсяг інвестицій, внесених на приватизовані підприємства,
за станом на початок квітня 2014 року склав 24,93 млрд. грн.

За інформацією Фонду держмайна, результати перевірок стану виконання інвестиційних зобов’язань та інших зобов’язань, виражених у грошовій формі, здійснені і І кварталі поточного року, показали, що такі зобов’язання містять 883 договори купівлі-продажу пакетів акцій, 399 договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації та 88 договорів купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва.

У цілому, цими договорами передбачено інвестування підприємств в 1995-2019 рр. на загальну суму 16,997 млрд. грн., $2,24 млрд. та 19,26 млн. євро. У тому числі, за станом на 01.04.2014 р., обсяги інвестицій мали дорівнювати 9,76 млрд. грн., $1,5 млрд., 19,26 млн. євро.

Фактично на звітну дату приватизовані підприємства отримали 13,16 млрд. грн., $1,88 млрд. та 72 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить 24,93 млрд. грн.

Договорами купівлі-продажу пакетів акцій передбачено надходження до них у 1995-2019 рр. інвестицій на загальну суму 15,35 млрд. грн., $1,94 млрд. та 19,26 млн. євро. У тому числі, за станом на 01.04.2014 р., обсяги інвестицій мали дорівнювати 8,77 млрд. грн., $1,46 млрд., 19,26 млн. євро.

Фактично, починаючи з 1995 року, підприємствами вже отримано інвестицій у сумі 11,79 млрд. грн., $1,86 млрд. та 72 млн. євро.

*****

За станом на початок квітня 2014 року у власність держави 
було повернуто 333 об’єкти приватизації

Згідно з інформацією ФДМУ, за станом на початок квітня 2014 року у власність держави (за накопичувальним підсумком) було повернуто 333 об’єкти приватизації, з яких, 84 пакетів акцій, 58 єдиних майнових комплексів та 191 об’єктів незавершеного будівництва.

За 109 договорами триває претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність. З них, 13 - це пакети акцій, 13 - єдині майнові комплекси та 83 - об’єкти незавершеного будівництва.

Із загальної кількості об’єктів приватизації, повернутих у державну власність, повторно продано 166 об’єктів, а саме 49 пакетів акцій, 86 об’єктів незавершеного будівництва, 31 єдиний майновий комплекс. Загальна сума коштів, отриманих від їх продажу, за накопичувальним підсумком становить 100,69 млн. грн.

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 0,25 пункту, 
а Індекс українських акцій - на 20,63 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 16.05.2014 р.

Обсяг торгів, грн.

Індекс ПФТС

24 522 770,76

398,11

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі» за 16.05.2014 р.

Обсяг торгів, грн.

Індекс українських акцій

23 336 918

1 081,28

 

*****

У І кварталі 2014 року в Україні було зафіксоване позитивне сальдо
зовнішньоторговельного балансу обсягом $1 306,6 млн.

За І квартал 2014 року експорт товарів з України склав $14 190,2 млн., а їх імпорт в Україну - $14 240,7 млн., повідомляє Державна служба статистики. Порівняно з І кварталом 2013 року експорт зменшився на 6,9%, імпорт - на 20,5%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі поточного року порівняно з І кварталом 2013 року значно зменшилось і становило $50,5 млн. (за І квартал 2013 року воно дорівнювало $2 682,1 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1 (за І квартал 2013 року - 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 196 країн світу. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 34,8% від загального обсягу експорту, до інших країн - 65,2%. Імпорт товарів з країн Європейського Союзу дорівнював 35,1% від загального обсягу імпорту, з інших країн - 64,9%.

Обсяг експорту послуг за І квартал 2014 року становив $3 023,8 млн., а обсяг імпорту - $1 305,1 млн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ці показники склали 90,5% і 89,1% відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило $1 718,7 млн. (за І квартал 2013 року - $1 874,4 млн.).

У цілому, за звітний період експорт товарів та послуг з України дорівнював $16 849,1 млн., а їх імпорт в Україну - $15 542,5 млн. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу у І кварталі 2014 року становило $1 306,6 млн. (у І кварталі 2013 року було зафіксоване негативне сальдо $1 196,7 млн.).

*****

В квітні 2014 року обсяг грошової маси в Україні зріс на 0,6%, 
а монетарної база - на 3%

За інформацією Національного банку, протягом квітня 2014 року в Україні продовжилося уповільнення відпливу коштів з депозитних та кредитних рахунків банків як в національній валюті, так і в іноземній (у доларовому еквіваленті). Разом із цим відбулося зниження середньозважених ставок за ресурсами в національній валюті, наданими на міжбанківському кредитному ринку, та за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам.

Так, обсяг депозитів у національній валюті в квітні зменшився лише на 0,3% до 378,6 млрд. грн. (з початку року - на 10,3%), у тому числі, фізичних осіб - на 0,1% (з початку року - на 12,8%) до 221,1 млрд. грн., юридичних осіб - на 0,6% (з початку року - на 6,7%) до 157,5 млрд. грн.

Протягом квітня також зменшився обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 4,1% (з початку року - 17,3%) до $25,5 млрд. , у тому числі, фізичних осіб - на 4,8% (з початку року - на 17,7%) до $18,9 млрд. , юридичних осіб - на 2,2% (з початку року - на 16,1%) до $6,6 млрд.

Зменшення банківських депозитів супроводжувалося збільшенням обсягу готівки поза банками на 3,1% (з початку року - на 16,4%) до 276,9 млрд. грн. Обсяг грошової маси в квітні зріс на 0,6% (з початку року на 4,6%) до 950,7 млрд. грн. Монетарна база за місяць збільшилася на 3% (з початку року - на 10,3%) до 338,9 млрд. грн.

Протягом квітня залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 0,3% (з початку року - на 3,2%) до 577,8 млрд. грн., у тому числі, юридичних осіб - на 0,1% (з початку року - на 3,7%) до 457,5 млрд. грн., фізичних осіб - на 0,9% (з початку року на - 1,3%) до 120,2 млрд. грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті зменшилися (у доларовому еквіваленті) на 1,1% (з початку року - на 2,4%) до $37,6 млрд., у тому числі, фізичних осіб - на 2% (з початку року - на 7,3%) до $7,7 млрд. , юридичних осіб - на 0,9% (з початку року на - 1,1%) до $29,9 млрд.

Враховуючи це, Національний банк уживав системних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи та підтримку її ліквідності.

Так, обсяг рефінансування банків Національним банком в квітні становив 23,4 млрд. грн. (з початку року - 86,4 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями за квітень склала 15,54% річних (з початку року - 13,41% річних).

Одночасно протягом місяця НБУ набув у власність державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 4,9 млрд. грн. (з початку року - на суму 31,2 млрд. грн. та $5 млн.). Операції з продажу ним зі свого портфеля цінних паперів України в поточному році не проводилися.

Крім того, у 2014 році Національний банк здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування, у межах якого було куплено та продано державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 1 млрд. грн. відповідно. У квітні операції з купівлі та продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування не проводилися.

Водночас з метою абсорбування ліквідності НБУ проводив операції з мобілізації коштів, обсяг яких у квітні становив 156,3 млрд. грн. (з початку року - 385,3 млрд. грн.). Майже всі ці операції були операціями овернайт. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у квітні становила 3,02% (з початку року - 2,4% річних).

Обсяг коррахунків банків у Національному банку в квітні зменшився на 4,4% (з початку року на - 8,5%) до 30,2 млрд. грн. Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками відповідно до встановлених нормативів, на 08.04.2014 р. становив 36,5 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку було перераховано 6,2 млрд. грн.

Операції Національного банку з підтримання ліквідності банківської системи позитивно вплинули на вартість ресурсів на грошово-кредитного ринку. У квітні порівняно з березнем спостерігалося зменшення вартості ресурсів за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам в національній валюті з 19,69% до 17,52% річних та зростання в іноземній валюті з 8,56% до 9,34%. Середньозважена ставка за депозитами в національній валюті за цей період зросла з 12,18% до 12,6% річних, але зменшилася в іноземній з 6,65% до 6,54%. Вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті знизилася з 10,25% до 9,08% річних.