|
На фондовому ринку України з’явився перший уповноважений провайдер інформаційних послуг PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.02.19 00:00

На національному фондовому ринку з’явився перший уповноважений провайдер інформаційних послуг з оприлюднення фінансової звітності та інформації з фондового ринку України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України авторизувала в цій якості державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».

Рішення Комісія ухвалила після перевірки документації, відповідності програмно-технічного комплексу заявника вимогам нормативно-правових актів, та технічного тестування системи.

Відтепер, публічні акціонерні товариства, емітенти цінних паперів, суспільно важливі підприємства повинні оприлюднювати фінансову інформацію й передавати регулятору звітність за допомогою авторизованого провайдера, який забезпечить кібер-захист інформації на сучасному рівні та рівний доступ до неї зацікавлених осіб.

Коментар Голови НКЦПФР Тимура Хромаєва:

Наш фондовий ринок став ще на крок ближчим до світових стандартів.

Запровадження інституту авторизованого провайдера інформаційних послуг є елементом адаптації інфраструктури українського ринку до норм ЕС. Де якість фінансової інформації й звітності, рівний доступ до неї з боку ринкових учасників забезпечує належну прозорість, відповідальність, і, відповідно, захист інвесторів.

Подібні провайдери покликані забезпечувати надійність передачі та захист даних на сучасному рівні, витрати на що не завжди доцільні для кожного подавача регульованої інформації. Більше ніяких публікацій в друкованих вісниках. Оприлюднення інформації відбуватиметься прозоро, автоматизовано, коректно.

А для уникнення монополізму ми заклали в закон норму про відкритість входу в бізнес надання інформаційних послуг будь-якою юридичною особою, після відповідної авторизації Комісією. Умови авторизації відомі, відкриті й однакові для всіх.

Ми навіть сподіваємось, що в Україну з часом прийдуть й такі провайдери інформаційних послуг, як Bloomberg, Thomson-Reuters, AFP, AWP, Baltic News Service, Norsk Telegrambyrå, Ritzau, TT Nyhetsbyrån, Dow Jones, Businesswire, PRNewswire, які пройшли аналогічну авторизацію регуляторами європейських країн, США.

Український фондовий ринок повинен стати частиною світових ринків капіталу. “

Довідка

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку регулюється Законом України № 2210 від 06.01.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів».

Закон імплементує до національного законодавства вимоги європейських директив з корпоративного управління та діяльності компаній і удосконалює його в питаннях емісії цінних паперів; розкриття інформації на фондовому ринку України та діяльності з надання інформаційних послуг.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку включає в себе:

  • оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
  • подання звітності та адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності, затверджено рішенням НКЦПФР від 27.09.2018 № 670.

До 1 березня канали передавання фінансової інформації, які функціонують на цей момент, залишаються чинними для забезпечення безперебійності в здачі звітності учасниками ринку.

Крім цього, за АРІФРУ, як уповноваженою особою, зберігаються функції зберігання та відображення в загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації, передбаченої: