|

Що таке інститути спільного інвестування (ІСІ)?

Перший інвестиційний фонд у світі було створено у серпні 1822 р. у Бельгії, через кілька десятиліть у Швейцарії і Франції. Як масове явище вони почали розвиватися лише після другої світової війни, поступово складаючи конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. Нині більше половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду.

Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це нова для українського інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою їхнього примноження. ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Що таке компанія з управління активами (КУА) і які її функції?

Компанія з управління активами (КУА) - це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку видає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів.

КУА здійснює управління активами ІСІ за винагороду, розмір якої встановлюється відповідно до регламенту фонду. КУА може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

Переваги та недоліки різних напрямів інвестування:

Характеристика

Банк

Самостійне управління

Інститут спільного інвестування

Відкритий

Інтервальний

Закритий

Дохід

мінімальний

Залежить від кваліфікації інвестора

середній

середній

високий

Ризик

мінімальний

Залежить від кваліфікації інвестора

середній

середній

високий

Кваліфікація інвестора

нульова

висока

мінімальна

мінімальна

мінімальна

Оподаткування

не оподатковується

Дохід від продажу цінних паперів - мінус витрати на їхнє придбання – 15%

Дивіденди, що сплачуються КУА внаслідок розподілу прибутку КІФ та ПІФ, оподатковуються за ставкою 5%. Інвестиційний прибуток від продажу ЦП Фонду оподатковується за ставкою 15% (виникає лише з припиненням права власності інвестора на ЦП Фонду)

Витрати

мінімальні

Комісійні брокеру + плата за торговий термінал + інші витрати

Виплата винагороди КУА, зберігачу, реєстратору, оцінювачу майна та аудитору, інші витрати, пов’язані з управлінням Фондом. Їхня сума не може перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів Фонду.

Новини

Умови роботи ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в період карантину

10.04.2020

УВАГА!

З 16 квітня 2020 року по термін закінчення карантину графік роботи: у віддаленому режимі реального часу через інтернет за звичайним графіком понеділок-п'ятниця з 9-00 до 18-00. Контакти, через які можна зв'язатися з представником компанії:

Тел. (067)-548-68-77 (директор Майборода Вікторія Василівна)
Пошта: office@alpha-asset.com.ua
info@alpha-asset.com.ua
Victoria.Maiboroda@alpha-asset.com.ua

Про зміни в графіку роботи компанії і переході її на звичайний режим буде повідомлено додатково згідно Ліцензійних умов провадження діяльності на фондовому ринку-діяльності з управління активами.

 
Результати конкурсу

01.02.2019

Результати конкурсу, оголошеного 28.02.2019р., а також усю конкурсну документацію можна знайти у розділі "Про компанію/ Конкурсна документація".

Новини НКЦПФР

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, утворена Указом Президента України №1063/2011 від 23.11.2011р.

Новини ринку цінних паперів

 

Ринок цінних паперів, як складова частина фінансової системи України, є чуйним барометром стану нашої економіки. Про останні події світового та українського  ринку читайте в рубриці.