|
Правова база до 2014р.
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку
Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
Про внесення зміни до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстр у інститутів спільного інвестування
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
ЗАКОН  УКРАЇНИ Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)