|
Правова база 2014р.
Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування
Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду
Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування
Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування
Про затвердження Вимог до аудиторського висновку
Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
Про інститути спільного інвестування