|
01 липня набув чинності Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

01 липня 2021 року набув чинності Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», який регулює відносини, що виникають під час емісії, обігу, викупу цінних паперів та виконання зобов’язань за ними, укладання і виконання деривативних контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу, а також відносини, що виникають під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу направила запити до НКЦПФР в частині приведення у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» документів/діяльності професійних учасників ринків капіталу – членів Асоціації, фондів, активами яких вони управляють/здійснюють адміністрування, до прийняття відповідних нормативно-правових актів НКЦПФР.

Відповідь НКЦПФР додатково буде розміщена на сайті УАІБ.