|
Компанії з управління активами повинні уцінити фіктивні цінні папери до нульової вартості

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) повідомляє, що 26 травня 2020 р. набрали чинності зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Документ дає визначення ознакам, що свідчать про зменшення корисності активу, у тому числі цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а саме:

  • зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;
  • зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення Комісії на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;
  • заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;
  • невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
  • порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

Важливо, що в разі виникнення щодо певного активу ІСІ вищезгаданих ознак компанія з управління активами повинна здійснити переоцінку такого активу.

Цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають уцінці до нульової вартості.