|
Створення ПІФ

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) не є юридичною особою. За своєю суттю - це активи, які належать інвесторам на праві спільної часткової власності, але перебувають в управлінні і враховуються компанією з управління активами. Інакше кажучи, ПІФ - інститут спільного інвестування, який створюється і керується компанією з управління активами шляхом покупки інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів. Мінімальний обсяг активів ПІФ не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат.
Залежно від порядку здійснення його діяльності ПІФ може бути відкритого, інтервального або закритого типу. Залежно від терміну дії - строковим або безстроковим. За ступенем державного регулювання - диверсифікованим або недиверсифікованим. Можливо створити також індивідуальний (венчурний) фонд. Важливо враховувати, що в подальшому зміни типу або виду ПІФ заборонено.

Учасником (пайовим власником) ПІФ може бути як юридична, так і фізична особа (крім недиверсифікованих і венчурних ПІФ), як громадяни, так і нерезиденти України, яка придбала частку в інвестиційному фонді та засвідчується інвестиційними сертифікатами цього фонду. Але втручатись в діяльність компанії з управління активами, крім як шляхом участі у наглядовій раді фонду (при закритому розміщенні інвестиційних сертифікатів) учасник не має права.
Компанія з управління активами веде бухгалтерський і податковий облік операцій та результатів  діяльності ПІФ, а також є розпорядником майна фонду за плату, встановлену регламентом ПІФ.
Створюється ПІФ шляхом покупки інвесторами інвестиційних сертифікатів, випущених компанією з управління  активами та вважається створеним з дня його реєстрації в реєстрі інститутів спільного інвестування. Але це тільки початок шляху. Далі потрібно укласти необхідні договори, здійснити і зареєструвати проспект емісії, організувати розміщення інвестиційних сертифікатів (публічне чи приватне). Все це досить специфічні процеси, які вимагають юридичної вправності та знань. Команда нашої компанії має необхідний професійний досвід і вміння успішного та швидкого проходження усіх етапів створення ПІФ.

Наші послуги включають:

- Консультування з питань створення ПІФ;
- Допомога у виборі найменування пайого фонду, його типу, виду, класу;
- Підготовку документів (проекти протоколів уповноваженого органу, регламент, інвестиційна декларація, проспект емісії, довідки);
- Внесення ПІФ до Реєстру інститутів спільного інвестування;
- Реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ у відповідному органі;
- Повний юридичний супровід процесу реєстрації.

Клієнту необхідно надати:

- Найменування фонду;
- Термін діяльності пайового фонду (для строкового ПІФ);
- Інформацію про компанію з управління активами (статут, ліцензія на провадежння професійної діяльності з управління активами, код ЄДРПОУ, відомості про посадових осіб, номер телефону, факсу);
- Мінімальний обсяг активів (не менше 1250 мінімальних заробітних плат);
- Основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності;
- Дані про емісію інвестиційних сертифікатів;
- Відомості про оцінювача майна, зберігача, аудитора, з якими будуть укладені договори про обслуговування.

По завершенні процесу реєстрації, клієнт отримує наступні документи:

- Протокол уповноваженого органу компанії з управління активами з рішенням про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду;
- Регламент ПІФ;
- Інвестиційну декларацію;
- Реєстраційний код та свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру;
- Протокол уповноваженого органу компанії з управління активами з рішенням про затвердження Проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;
- Зареєстрований Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;
- Договір з аудитором (аудиторською фірмою);
- Договір із зберігачем активів інституту спільного інвестування про обслуговування активів ПІФ або про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- Договір з оцінювачем майна (в разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість);
- Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.