|
УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 3-й квартал 2021 року. Інститути спільного інвестування.

У липні-вересні 2021 року галузь управління активами інститутів спільного інвестування в Україні дедалі зростала – як за обсягом активів в управлінні, так і за кількістю фондів, що вийшли на ринок.

Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 3-му кварталі 2021 року були:

  • Активне збільшення кількості КУА;
  • Прискорений приріст кількості ІСІ, зокрема, сформованих ІСІ – й далі майже тільки за рахунок венчурних фондів;
  • Практично стале квартальне й річне зростання сукупної вартості активів та ВЧА визнаних ІСІ, при цьому:
  • ВЧА відкритих ІСІ повернулася до зростання за квартал і зберегла двознаковий приріст із початку 2021 року та за останній рік – здебільшого, за рахунок притоку капіталу до цих фондів;
  • Подальше збільшення кількості інвесторів в ІСІ – переважно у венчурних фондах, але й у деяких інших секторах, зокрема у відкритих ІСІ;
  • Вперше за тривалий час збільшення сукупних інвестицій юридичних осіб-резидентів України в ІСІ та їхньої частки у сукупній ВЧА фондів; подальше нарощення вкладень із боку місцевих індивідуальних інвесторів – переважно на користь венчурних та відкритих ІСІ;
  • Подальше зменшення сукупної вартості та часткицінних паперіві деривативівв активах усіх секторів ІСІ закритого типу, а також у відкритих ІСІ – на відміну від 2-го кварталу;
  • Підвищення квартальної доходності у більшості секторів ІСІ за типами фондів, способами розміщення та класами активів, попри зниження фондового ринку за ключовими індексами, і збереження позитивних показників у більшості секторів.

Переважно низхідна траєкторія блакитних фішок українського фондового ринку у 3-му кварталі 2021 року негативно позначилася на доходності інвестування низки секторів ІСІ, однак значно ширший набір інструментів інвестування сприяв збереженню переважно позитивної динаміки вартості вкладень для більшості фондів. У цих умовах, а також на тлі збереження високої інфляції, найбільш привабливими для інвестування залишалися фонди приватного капіталу, зокрема венчурні ІСІ.

Станом на кінець вересня 2021 року сукупна вартість наявних інвестицій ІСІ у капітал українських компаній у різних секторах економіки, включно із наданими їм позиками або придбаними їхніми акціями, облігаціями і векселями, становила понад 451 млрд грн. Крім того, ІСІ були кредиторами уряду України та місцевих рад на загальну суму майже 3.3 млрд грн, банків – на 15.4 млрд грн.